Korisne informacije

Putovanje

Kompanija Air Serbia ima direktne dnevne letove između Beograda i Bejruta.

VIZNI REŽIM - SRBIJA

Za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša: viza nije potrebna za posete do 90 dana.

Za nosioce običnih pasoša i drugih putnih dokumenata: viza je potrebna. Sve neophodne informacije su dostupne ovde.

Za nosioce stranih pasoša sa važećim vizama: Šengen, Ujedinjeno Kraljevstvo i drugih država članica EU ili Sjedinjenih Američkih Država, kao i za nosioce stranih pasoša koji imaju dozvolu boravka u zemljama Šengen zone, EU ili Sjedinjenih Američkih Država, Vlada Republike Srbije odobrava bezvizni ulazak. Ovim je gore navedenim kategorijama stranih državljana omogućeno da uđu, prođu ili ostanu u Republici Srbiji bez prethodnog zahteva za vizu do 90 dana u periodu od šest meseci, ali bez mogućnosti prekoračenja datuma isteka pomenutih viza ili boravišnih dozvola.

Ambasada Republike Srbije u Libanu

*osim u vreme praznika

VIZNI REŽIM - LIBAN

Građani Srbije, Makedonije i Crne Gore mogu dobiti turističku vizu za jedan ulazak u Liban na mesec dana koja može da se produži na 3 meseca od dolaska (na aerodromu ili granici sa Sirijom). Pasoš mora da važi najmanje šest meseci, i da ne sadrži ulazne vize za Izrael.

Ambasada Republike Libana u Srbiji